Eidskog pistoklubb


Leder: Dag Arne Bentengen dbenteng@online.no

Nestleder: Per Inge Grøtting

Sekretær: Jens Tønnes

Kasserer: Odd Tore Brustad 90880231@online.no

Styremedlemmer: Jon Arne Mastad og Anne Lise Lillehagen

Varamedlemmer: Randi Urdal

Web: Jon Arne Mastad jon-mas@online.no